วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ


รอบรู้เรื่องปุ๋ย โดยอีเขียวนาโน 

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยใช้เองได้ เพราะต้นทุนสูงอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี มีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีขายทั่วโลก แม่ปุ๋ยโปแตสเซียม ไทยนำเข้าจากแคนาดา และเยอรมนี ในขณะที่ประเทศไทยกลับไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้เพียงพอ  จึงต้องพึ่งพาการนำเข้า โดยแม่ปุ๋ยที่นำเข้าได้แก่  แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนนำเข้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกา    สำหรับการส่งออกพบว่ามีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเล็กน้อย เช่น อินโดนีเซียลาว  กัมพูชา   เป็นต้น โดยส่งออกในลักษณะของปุ๋ยผสม ทำให้การนำเข้าบางส่วนเป็นการนำเข้าเพื่อส่งออกอีกต่อหนึ่ง ปุ๋ยนาโน

อีเขียวนาโน รับส่วนลด 098 104 3374 ยืนยันสินค้าคุณภาพระดับทริปเปิ้ลเอ นำเข้าจากต่างประเทศจริงการฉีดพ่นเพื่อการบำรุง ถ้าขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือถ้าไม่ค่อยมีแรงงานก็ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ไม่รอฟ้ารอฝน ฉีดพ่นได้เลย (แต่ถ้ากรณีเป็นปุ๋ยเม็ด ต้องรอฝนตกถึงจะใส่ปุ๋ยเม็ดได้) 
อีเขียวนาโน  สินค้าคุณภาพเกรดเอ นำเข้าใช้ได้ผลจริง เกษตกรยกนิ้วให้

1 แคปซูล ราคา 150 บาท สั่งกี่แคปซูลก็ได้ มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง 

ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยเคมี,การทําปุ๋ยหมัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น