วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ปุ๋ยนาโน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน แคปซูลเดียวก็ส่ง

อีเขียวนาโน สุดยอดอาหารเสริมพืช แคปซุลละ 150 บาท


รอบรู้เรื่องปุ๋ย 
การผลิต (อีเขียวนาโน)

ปุ๋ยโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำซากสิ่งมีชีวิตใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ซึ่งเป็นการบำรุงทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ทางเคมีคือ ซากนั้นจะค่อยๆสลายตัวและปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชดูดใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนทางด้านกายภาพนั้นจะช่วยทำให้ดินร่วนซุย และพืชสามารถดูดซับน้ำได้ดีขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ มีธาตุอาหารต่ำ ปริมาณและสัดส่วนไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังต้องใช้ปริมาณมากจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของพืช ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้มีหลายชนิด ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด 
ปุ๋ยหัววัวคันไถอีเขียวนาโน


  ปุ๋ยอนินทรีย์  เป็นปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์โดยผ่านกระบวนการทางเคมี ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สำคัญ 3 ชนิดคือ ธาตุไนโตรเจน ( N )  ธาตุฟอสฟอรัส ( P ) และธาตุโปแตสเซียม ( K )หรือที่เรียกว่า ปุ๋ย N-P-K  -  อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน

1 แคปซูล ราคา 150 บาท ... 20 แคปซูล  ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล 
ส่งฟรีทั่วประเทศ มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง พกง. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น