วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

อีเขียวนาโน รอบรู้เรื่องปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อีเขียว ส่งฟรี


อีเขียวนาโน สาระ รอบรู้เรื่องปุ๋ย 

คุณสมบัติเด่น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
เป็นแหล่งธาต อาหารหลักและรองที่มีธาตุอาหารและจุลธาตแก่พืชความเพียงพอต่อความตองการของพืชในการเติบโตและให้ผลผลิตมาก มีจลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช

แคปซูลนาโน
ซุปเปอร์กรีน แคปซูลนาโน เอ็กซ์ตร้า


เยสไอแคน

เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 


การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร   ธาตอาหารในปุ๋ยอีเขียวนาโน จะมปริมาณแตกต่างกันขึ้นก้ับชนิดและวัตถุดิบที่ใช้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น