วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวอย่างคนใช้อีเขียวนาโน นวัตกรรมระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ

อีเขียวนาโน แคปซูลนาโน นวัตกรรมการเกษตรระดับโลกที่เกษตกรมั่นใจ การฉีดพ่นเพื่อการบำรุง ถ้าขยันหน่อยก็ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หรือถ้าไม่ค่อยมีแรงงานก็ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ยืนยันคุณภาพจากผู้ใช้อีเขียวนาโน คุณณรงค์ ผอ.หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี คนปัจจุบัน


ป้าต่าย จังหวัดสระแก้ว  ปลูกผักสวนครัว ตังโอ๋ กระเทียม  ใช้อีเขียวนาโนเดือนเดียว ใบใหญ่ เขียวสด โตเร็ว ได้น้ำหนัก  จากค่าปุ๋ยหลักพัน เหลือหลักร้อยประหยัดสุดสุด


อีเขียวนาโน สามาถละลายน้ำได้ แลกเปลี่ยนประจุได้ เป็นด่างสามารถดูดซับแร่ธาตได้ดี มีคุณสมบัตรเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้น 
พื่ชยืนต้น ก็ฉีดอีเขียวพ่นทุกๆ 5-7 วัน   โดยเพิ่มน้ำอีก 20-40 ลิตร แต่ผสมให้เจือจางหน่อย

อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น