วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ซุปเปอร์กรีน นาโน แค็ปซูล เป็นสารออร์แกนิคธรรมชาติ ปลอดภัยต่อเกษตรกร


ไร่ข้าวโพดใช้อีเขียว ดีจริงจึงบอกต่อ

ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุม

เหตุผลของการกำหนดเป็นสินค้าควบคุม และการใช้มาตรการ ปุ๋ยเคมี เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ หาก ราคานำเข้ามีราคาสูงขึ้น ราคาขายในไทย ก็จะปรับราคาตามมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็น ปัจจัยการผลิต ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ป้องกันการฉวยโอกาสการเอารัดเอาเปรียบ หากราคานำเข้าในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงปริมาณปุ๋ยเคมีที่อยู่ในความ ครอบครองของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผู้บริโภค ได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ สินค้า

มาตรการ 1


 ให้ผู้ประกอบการแจ้งราคา รายละเอียดสินค้า ส่วนลด และห้ามจำหน่าย แตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต 2) ให้ผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้างผลิต/ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายที่มีปริมาณการจำหน่ายเดือนละตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป แจ้งปริมาณการซื้อ ปริมาณการผลิต ปริมาณการว่าจ้างผลิต ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 3) ให้ผู้ค้าปลีกต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย

อีเขียวนาโน ปุ๋ยนาโน  1 แคปซูล ราคา 150 บาท
20 แคปซูล ราคาเพียง 2,000 บาท แถมฟรี 5 แคปซูล ราคาเฉลี่ย 80 บาทต่อแคปซูล สั่งได้เลยวันนี้ รับประกันใช้ดีจริง 
 โืทร.098 104 3374  Line ID ; w-podjanee แคปซูล นาโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น